<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Provincialismul revistelor de provincie </title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &#259; ^ &#350; _ &#351; &#350; &#351; b &#354; c &#355; &#354; &#355; &#206; &#238; &#226; &#8222; &#8221; &8218; &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; ----------------------------------------- &Atilde &atilde &Acirc &acirc &Icirc &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#536; &#537; &#538; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h3> Provincialismul revistelor de provincie </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> C&#226;teva preciz&#259;ri necesare: <br /> <br /> 1. nu toate revistele din provincie sunt provinciale, &#238;n sensul peiorativ al cuv&#226;ntului; <br /> 2. sensul peiorativ al cuv&#226;ntului &#8222;provincial&#8221; apar&#355;ine unor locuitori ai capitalei, care sunt &#238;n c&#259;utarea unor calit&#259;&#355;i; la romani, termenul avea un sens pozitiv, menit s&#259; ateste calitatea produselor ce veneau la Roma &#238;n urma unor selec&#355;ii riguroase din provincie; el &#238;nsemna seriozitate &#351;i profesionalism; <br /> 3. evident, capitala concentreaz&#259; for&#355;ele, modeleaz&#259; oamenii prin simpla lor participare la mul&#355;imea evenimentelor culturale, dar faciliteaz&#259; &#351;i coagularea a tot felul de coterii. <br /> Teoretic, orice revist&#259; a trebui s&#259; reflecte activit&#259;&#355;ile culturale din zona pe care o reprezint&#259;. Este perimat&#259; ideea cititorului unui singur ziar local, care - fiind unicul - trebuia s&#259; informeze &#8222;omul muncii&#8221; asupra tuturor evenimentelor. <br /><br /> C&#259;derea &#238;n provincialism are drept cauz&#259; tocmai &#238;ncercarea unor reviste de a se deschide c&#259;tre orizonturi mai largi dec&#226;t le permite a&#351;ternutul. Iat&#259;, de pild&#259;, num&#259;rul din aprilie 2010 al revistei Tomis. (Sper ca redac&#355;ia s&#259; nu &#238;mi ia &#238;n nume de r&#259;u faptul c&#259; &#238;i folosesc ca exemplu. Puteam s&#259; iau oricare alt&#259; revist&#259;, a&#351;a c&#259; nominalizarea acesteia este un fapt pozitiv; &#8222;nimeni nu bate un pom f&#259;r&#259; roade&#8221;.) Realizatorilor acestui num&#259;r li s-a p&#259;rut de bun augur un interviu cu Victor Rebengiuc, o personalitate recunoscut&#259;, ceea ce &#238;n imagina&#355;ia lor p&#259;rea s&#259; ridice prestigiul revistei la nivel na&#355;ional. Fals! Un interviu cu oricine are valoare &#238;n m&#259;sura &#238;n care cel intervievat spune ceva remarcabil sau cel pu&#355;in inedit. Ei bine, &#238;n acest interviu, Victor Rebengiuc nu spune nimic nou. Era &#351;i firesc! De ce s-ar fi ostenit s-o fac&#259; pentru o revist&#259; de provincie? Ideea este o prob&#259; clasic&#259; de provincialism. <br /> <br /> Dac&#259;, &#238;n schimb, revista ar fi publicat mai mult&#259; produc&#355;ie cultural&#259; original&#259;, ar fi atras aten&#355;ia &#238;ntr-o m&#259;sur&#259; mai mare, ar fi f&#259;cut un serviciu mai important culturii regionale &#351;i cu siguran&#355;&#259; nu ar fi c&#259;zut &#238;n provincialism. Ar fi fost etichetat&#259; ca o revist&#259; reprezentativ&#259; pentru provincia respectiv&#259;, cu toate calit&#259;&#355;ile ce pot decurge de aici. <br /> <br /> A fost doar un exemplu. Trebuie s&#259; insist? Sper ca nu! </b></p> </body> </html>