<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Cristian Teodorescu, Medgidia comentariu de Cristache Gheorghiu</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &8218; &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; ----------------------------------------- &Atilde &#259; &atilde &Acirc &#226; &acirc &#206; &Icirc &#238; &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#536; &#537; &#538; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h2> Cristian Teodorescu &#8222;Medgidia&#8221; </h2> <h4>Editura Cartea Rom&#226;neasc&#259;, 2009</h4> <br /> <h2>Comentariu de Cristache Gheorghiu</h2> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Cred c&#259; autorul nu este con&#351;tient de valoarea c&#259;r&#355;ii sale. Pe coperta a treia, el scrie: &#8222;De dragul fiec&#259;rei pove&#351;ti &#238;n parte, care poate fi citit&#259; separat de celelalte, m-am g&#226;ndit s&#259; scriu acest totu&#351;i roman, transform&#226;nd obi&#351;nuitele capitole &#238;n povestiri de sine st&#259;t&#259;toare. A&#351;a c&#259; pute&#355;i s&#259;-l citi&#355;i de oriunde.&#8221; Autorul a mai scris povestiri, este deci familiarizat cu domeniul, &#351;i doar intuie&#351;te c&#259;, puse cap la cap, acestea ar putea forma un roman. Ceea ce nu &#351;tie este faptul c&#259; a reu&#351;it unul dintre cele mai bune romane rom&#226;ne&#351;ti. Evident, despre rom&#226;ni, fiindc&#259; un scriitor autentic nici nu ar putea s&#259; scrie dec&#226;t despre ceea ce &#351;tie &#351;i a sim&#355;it pe pielea lui. <br /><br /> Da, cartea lui Cristian Teodorescu nu este doar o suit&#259; de povestiri, dec&#226;t &#238;n aparen&#355;&#259;; ea este cu mult mai mult de-at&#226;t. Iat&#259; c&#259; dac&#259; nu avem scriitori capabili s&#259; produc&#259; &#238;n mod con&#351;tient literatur&#259; adev&#259;rat&#259; - ea apare spontan, prin talentul unora h&#259;r&#259;zi&#355;i cu a&#351;a ceva. Se dovede&#351;te &#238;nc&#259; odat&#259; c&#259; talentul nu se &#238;nva&#355;&#259;; el exist&#259; sau nu. De asemenea, este fals&#259; ideea fabricilor de literatur&#259; - ca &#351;i a celor de art&#259; &#351;i a &#238;nregiment&#259;rii scriitorilor &#351;i arti&#351;tilor &#238;n organiza&#355;ii oficiale, ce pot fi controlate de c&#259;tre stat. De sorginte comunist&#259;, ea a fost necesar&#259; pentru propaganda politica, idee ce din p&#259;cate mai zace &#238;nc&#259; &#238;n unele capete. <br /><br /> Alegerea unui or&#259;&#351;el mai mult dec&#226;t modest Medgidia nu-i scade cu nimic valoarea. Dimpotriv&#259;, translatarea ac&#355;iunii &#238;ntr-un ora&#351; mai mare ar fi sugerat diverse personalit&#259;&#355;i, gener&#226;nd astfel opinii parazite, dat fiind simpatiile &#351;i antipatiile particulare ale cititorilor. &#206;n ora&#351;ele mai mari &#351;i mai ales &#238;n Bucure&#351;ti, rom&#226;nii nu sunt cu nimic diferi&#355;i de ceilal&#355;i, doar ceva mai ridicoli &#238;n arogan&#355;a lor &#351;i cu mult mai tupei&#351;ti. De fapt, marea lor majoritate au origine modest&#259; &#351;i faptul c&#259; se str&#259;duiesc s-o ascund&#259; nu-i onoreaz&#259; c&#226;tu&#351;i de pu&#355;in. Nu este cazul lui Cristian Teodorescu. El este chiar prea modest, textul citat fiind o dovad&#259;. Nu-i vine nici lui s&#259; cread&#259; c&#259; a realizat o fresc&#259;, pe c&#226;t de savuroas&#259;, pe at&#226;t de profund&#259; a Rom&#226;niei anilor 40 ai secolului trecut. Eroii c&#259;r&#355;ii sunt adev&#259;rate simboluri ale rom&#226;nilor de atunci, la fel cu cei de azi. <br /><br /> Gre&#351;e&#351;te, de aceea, atunci c&#226;nd afirm&#259; c&#259; povestirile pot fi citite &#238;n mod aleatoriu. Confirm&#259; astfel opinia mea c&#259; &#238;nc&#259; nu realizeaz&#259; valoarea de ansamblu a c&#259;r&#355;ii pe care a scris-o. Ea este un roman &#351;i citirea &#238;n ordine cronologic&#259; este obligatorie. A&#351; sugera chiar o a doua edi&#355;ie, &#238;n care micile erori de frazare s&#259; fie corectate, iar ultimul capitol, o sintez&#259; a &#238;ntregului subiect, s&#259; fie &#238;nlocuit cu un epilog. <br /><br /> Bra&#351;ov, 20 noiembrie 2010 </b></p> </body> </html>