<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title> Cormac McCarthy - Note de lector de Cristache Gheorghiu</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!--  &8218;  &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; -----------------------------------------  &Atilde &#259; &atilde &Acirc &#226; &acirc &#206; &Icirc &#238; &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource  &#536;  &#537;  &#538;  &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_large align_left color_darkslateblue"> Note de lector </p> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h3> Nu exist&#259; &#355;ar&#259; pentru b&#259;tr&#226;ni </h3> <h5> de</h5> <h4>Cormac McCarthy </h4> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Tocmai am terminat de citit cartea, care mi-a pus la grea &#238;ncercare voin&#355;a. Citisem pe undeva c&#259; autorul ar fi &#8222;cel mai bun scriitor american &#238;n via&#355;&#259;&#8221;. Nu cred &#238;n asemenea etichet&#259;ri, dar mi-am zis c&#259; merit&#259; s&#259; v&#259;d despre ce este vorba. De&#351;i lectura primelor pagini a fost suficient&#259; ca s&#259;-mi formez alt&#259; impresie &#351;i nu aveam prea multe motive s&#259; continui, m-am ambi&#355;ionat s-o termin, pentru c&#259; aveam, totu&#351;i, un semn de &#238;ntrebare. Chiar dac&#259; n-o fi cel mai bun autor, ceva-ceva trebuie s&#259; fie, astfel c&#259;, &#238;nc&#259; de la &#238;nceput &#238;ncercam s&#259; intuiesc inten&#355;iile sale ascunse sub forma unui roman de ac&#355;iune, pentru c&#259;, da, este un roman de ac&#355;iune cu zeci de &#238;mpu&#351;c&#259;turi la aproape fiecare capitol &#351;i un num&#259;r neprecizat de mor&#355;i. Atrag totu&#351;i aten&#355;ia unele capitole de mici dimensiuni, &#238;nserate din loc &#238;n loc, unde un &#351;erif &#238;n prag de pensie &#238;&#351;i deap&#259;n&#259; amintirile. Pe parcurs, aceste mini-capitole devin tot mai mari &#351;i mai dese iar, c&#259;tre sf&#226;r&#351;it, amintirile fac loc unor considera&#355;ii nostalgice cu privire la evolu&#355;ia general&#259; &#355;&#259;rii, marcat&#259; de droguri, crima organizat&#259; etc. <br /><br /> Dac&#259; subiectul &#351;i &#8222;filosofia&#8221; &#351;erifului sunt banale, modul &#238;n care autorul &#351;i-a construit cartea &#238;mi aminte&#351;te de teatrul antic grecesc din timpul lui Eschil &#351;i Sofocle  mai pu&#355;in Euripide  unde corul sublinia ac&#355;iunea interpretat&#259; de actori (mai &#238;nt&#226;i unul, apoi doi la Eschil &#351;i trei la Sofocle). Am intuit atunci c&#259; autorul este o persoan&#259; cultivat&#259; &#351;i nu un simplu creator de fic&#355;iuni animate cu pistoale &#351;i mor&#355;i. <br /><br /> Ceea ce m-a deranjat mai mult a fost &#238;ns&#259; stilul. &#206;ntreaga carte este scris&#259; &#238;n limbajul oamenilor ne-educa&#355;i. Dac&#259; doar dialogurile dintre delicven&#355;i ar fi fost a&#351;a, poate c&#259; era acceptabil, dar &#351;i pasajele narative sunt la fel. &#350;i atunci mi-am amintit c&#259; ideea nu este deloc nou&#259;, mai ales &#238;n Statele Unite ale Americii. Exist&#259; chiar autori celebri, care au &#238;mbr&#259;&#355;i&#351;at ideea, sau m&#259;car s-au apropiat de ea. &#206;ntr-o oarecare m&#259;sur&#259;, cred c&#259; autorul a &#238;ncercat s&#259;-l imite pe Faulkner, doar c&#259; a exagerat. <br /><br /> &#206;ntrebarea este &#8222;De ce?&#8221;, fiindc&#259; americanii nu fac lucruri la &#238;nt&#226;mplare. &#206;mi amintesc acum de unele filme, a c&#259;ror ac&#355;iune se petrece mai mult prin tribunale. Spectatorul rom&#226;n urm&#259;re&#351;te doar deznod&#259;m&#226;ntul. Americanii &#238;ns&#259;, chiar cred &#238;n Constitu&#355;ia lor &#351;i, ca orice lucru perfectibil, sper&#259; s-o &#238;mbun&#259;t&#259;&#355;easc&#259; tocmai prin asemenea dezbateri ale unor ac&#355;iuni la limita interpret&#259;rilor. M&#259; g&#226;ndesc deci c&#259; &#351;i asemenea c&#259;r&#355;i ar trebui s&#259; aib&#259; un scop. La prima vedere, persoanele ne-educate nu citesc c&#259;r&#355;i, deci efortul de a scrie pe placul lor r&#259;m&#226;ne f&#259;r&#259; adres&#259;. Pe de alt&#259; parte &#238;ns&#259;, pentru a spune ceva unui anumit grup social, trebuie s&#259; mergi &#238;n mijlocul lui, s&#259; vorbe&#351;ti pe limba lui, s&#259; atragi aten&#355;ia oamenilor prin ceva asupra c&#259;ruia ei sunt de acord &#351;i abia apoi s&#259; le spui ce ai de spus, f&#259;r&#259; s&#259;-i &#351;ochezi. Probabil c&#259;, &#238;n &#351;coli, elevilor li se recomand&#259; &#351;i asemenea c&#259;r&#355;i. Este o presupunere! Odat&#259; educa&#355;i, fie &#351;i &#238;ntr-o mai mic&#259; m&#259;sur&#259;, ei vor &#238;n&#355;elege c&#259; exist&#259; &#351;i alte valori, c&#259;tre care se vor orienta mai t&#226;rziu. <br /><br /> Se pare c&#259;, din asemenea exemple, unii autori rom&#226;ni au dedus c&#259; exprimarea vulgar&#259; este la mod&#259;. Din nefericire, ei nu au &#238;n&#355;eles scopul. &#206;n plus, ei nu reproduc limbajul specific unor asemenea segmente ale societ&#259;&#355;ii, ci se folosesc doar de c&#226;teva expresii obscene, imagin&#226;ndu-&#351;i c&#259;, astfel, textul lor va avea mai mult&#259; for&#355;&#259;. Fals! Cur, popou, poponea&#355;&#259;, fund etc. sunt numai aparent sinonime. Ele au o &#238;nc&#259;rc&#259;tur&#259; sentimental&#259; diferit&#259;. Aducerea unui termen vulgar &#238;n limba literar&#259; are un efect efemer. Limba evolueaz&#259; &#351;i, &#238;n scurt timp, el va deveni uzual, disp&#259;r&#226;ndu-i for&#355;a pe care miza autorul, fiindc&#259;, &#238;ntre timp, un alt cuv&#226;nt vulgar va fi inventat, pentru a-l &#238;nlocui pe cel pierdut. Singura pierdere este elegan&#355;a textului &#238;n cauz&#259;. <br /><br /> P&#226;n&#259; la urm&#259;, lectura c&#259;r&#355;ii de la care am plecat nu a fost chiar degeaba. Folosul a fost &#238;ns&#259; doar al meu, fiindc&#259; mi-a ridicat o &#238;ntrebare, motiv pentru care n-o recomand altora numai pentru a ajunge la acelea&#351;i concluzii <br /><br /> Cristache Gheorghiu <br /><br /> Bra&#351;ov, 1 februarie 2011 </b></p> </body> </html>