<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Idolii forului - comentariu de Cristache Gheorghiu</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &#259; ^ &#350; _ &#351; &#350; &#351; b &#354; c &#355; &#354; &#355; &#206; &#238; &#226; &#8222; &#8221; &8218; &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; ----------------------------------------- &Atilde &atilde &Acirc &acirc &Icirc &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#536; &#537; &#538; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /><br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Comentarii la lansarea c&#259;r&#355;ii </b></p> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h3> &#8222;Idolii forului&#8221; </h3> </p> <p class="font size_medium align_center color_black"><b> De ce o clas&#259; de mijloc a spiritului este de preferat &#8222;elitei&#8221; intelectualilor publici? <br /> Coordonatori: Sorin Adam Matei &#351;i Mona Momescu<br /> Editura Corint, 2010 </b></p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Cartea reune&#351;te eseuri scrise de urm&#259;torii autori: Michael Shafir, Sorin Adam Matei, Daniel Barbu, Caius Dobrescu, Mircea Flonta, Gabriel Andree, Stelu erban, Lucian Nastas&#259; Kovacs, Marius Ghilezan, Adrian Gavrilescu, Vasile Morar, Bruno tefan, Alexandru Matei, Istvan Aranyosi, i Mona Momescu. <br /><br /> Din subtitlul c&#259;r&#355;ii, am re&#355;inut o inten&#355;ie pozitiv&#259;, &#351;i anume ideea de democratizare real&#259;, nu numai &#238;n zona politic&#259;, dar &#351;i &#238;n cea a spiritului, a literaturii &#351;i chiar a filosofiei, ceea ce se &#351;i &#238;nt&#226;mpl&#259; &#238;n realitate, dar nu toat&#259; lumea &#238;n&#355;elege, ca s&#259; nu mai vorbesc despre cei c&#259;rora nu le convine, fiindc&#259; &#238;&#351;i v&#259;d pozi&#355;iile periclitate. N-ar fi nimic nou; cuvinte ca &#8222;agora&#8221;, &#8222;forum&#8221; &#351;i altele dovedesc c&#259; s-a mai &#238;nt&#226;mplat. Pe de alt&#259; parte, sintagma &#8222;intelectuali publici&#8221; (???), precum &#351;i punerea elitei &#238;ntre ghilimele, denot&#259; o anume atitudine, ceea ce nu ar fi r&#259;u, doar c&#259; schimbarea elitei dintre ghilimele cu al&#259; elit&#259;, dar cu acelea&#351;i ghilimele, nu este nici ea o solu&#355;ie tocmai nou&#259;. <br /><br /> C&#226;t despre idoli, Rom&#226;nia a avut un acces &#238;nt&#226;rziat &#238;n cultura european&#259;, a&#351;a c&#259; cei c&#226;&#355;iva intelectuali de dinaintea celui de al doilea r&#259;zboi mondial au fost transforma&#355;i &#238;n idoli. Dup&#259; decapitarea efectuat&#259; de regimul trecut cu ajutor sovietic, am r&#259;mas &#351;i f&#259;r&#259; ei. Erijarea &#238;n noi idoli a celor ce, ieri sau azi, au monopolizat principalele institu&#355;ii culturale &#351;i canalele de comunica&#355;ie nu p&#259;c&#259;le&#351;te pe nimeni, a&#351;a c&#259; sunt departe de a lua ap&#259;rarea oric&#259;rora dintre ei, de ieri sau de azi. <br /><br /> M&#259; g&#226;ndeam s&#259; comentez dup&#259; ce voi fi citit cartea. Am participat &#238;ns&#259; la lansare &#351;i, de&#351;i unii prezentatori coautori ei &#238;n&#351;i&#351;i - s-au uitat vorbind, nu numai c&#259; nu au spus prea multe despre con&#355;inutul c&#259;r&#355;ii, dar mi-au confirmat temerea c&#259; ceea ce &#238;i anim&#259;, nu este nici m&#259;car schimbarea elitei &#238;n ansamblul ei, ci doar invidia fa&#355;&#259; de cei ce au urcat o treapt&#259; mai sus pe aceea&#351;i scar&#259;. La un moment dat, s-a lansat chiar ideea unor &#8222;intelectuali speciali&#351;ti&#8221;, ca alternativ&#259; la cea de enciclopedi&#351;ti, neagreat&#259; de vorbitor. Speciali&#351;ti &#238;n ce? <br /><br /> Cum infatuarea nu rezolv&#259; vreo problem&#259;, cred c&#259; solu&#355;ia nu poate fi dec&#226;t dezvoltarea cultural&#259; pe toate nivelele, singura ce poate produce intelectuali autentici. Dac&#259; vor fi pu&#355;ini, se vor transforma &#238;n idoli. Dac&#259; vor fi mai mul&#355;i &#351;i expresia &#8222;clas&#259; de mijloc a spiritului&#8221;, din subtitlul c&#259;r&#355;ii, sugereaz&#259; a&#351;a ceva atunci nu vom mai avea nevoie de idoli, pentru c&#259; Rom&#226;nia va fi fost ridicat&#259; la nivelul unei na&#355;iuni dezvoltate. <br /><br /> Pentru a nu teoretiza prea mult, iat&#259; un singur exemplu, eviden&#355;iat chiar &#238;n timpul discu&#355;iilor. S-a remarcat lipsa de preocupare pentru dezvoltarea unui corector ortografic &#238;n software-ul pentru limba rom&#226;n&#259;. &#206;ntrebarea este: cine ar trebui s&#259;-l fac&#259;? Vechea genera&#355;ie, care nici nu &#351;tie ce s&#259; fac&#259; cu un calculator? Vorbitorii, exponen&#355;i ai noii genera&#355;ii de acuzatori nu-&#351;i dau seama c&#259; se autoacuz&#259;? Se pare c&#259; nu &#351;i, dac&#259; nu-&#351;i dau seama de un lucru at&#226;t de elementar, atunci nu m&#259; mai mir&#259; dorin&#355;ele lor. <br /><br /> Mai grav este c&#259;, dac&#259; merg cu g&#226;ndul &#238;n trecut, g&#259;sesc ceva jenant de asem&#259;n&#259;tor. Pozi&#355;ia tastatelor la ma&#351;inile de scris corespunde limbilor celor care le-au construit. Astfel, pentru limba englez&#259;, litera y se afl&#259; &#238;n centru, fiindc&#259; este foarte folosit&#259;, &#238;n timp ce z este &#238;ntr-o pozi&#355;ie marginal&#259;; pentru limba german&#259; &#238;ns&#259;, literele y &#351;i z sunt inversate, fiindc&#259; frecven&#355;a lor este invers&#259; &#238;n aceast&#259; limb&#259;. Ne-am fi a&#351;teptat ca, la adaptarea ma&#351;inilor de scris pentru limba rom&#226;n&#259;, s&#259; se &#355;in&#259; seama de caracteristicile ei. A&#351;i! Toate caracterele cu diacritice sunt plasate marginal, chiar &#351;i vocala &#259; , de&#351;i este una dintre cele mai frecvente &#238;n limba rom&#226;n&#259;. Problema nu este tehnic&#259;, ci filologic&#259;, ceea ce dovede&#351;te o penibil&#259; lips&#259; de conectare la realit&#259;&#355;ile lumii contemporane. <br /><br /> Exemplul arat&#259; starea precar&#259;, nu numai a unor persoane din &#8222;elita&#8221; &#355;&#259;rii, ci o &#351;coal&#259; filologic&#259; precar&#259;, ca s&#259; nu mai vorbim despre cea filosofic&#259;. Ast&#259;zi, condamn&#259;m lipsa de cultur&#259; a americanilor fiindc&#259; nu l-au citit pe Marin Preda &#351;i ne l&#259;ud&#259;m cu &#8222;erudi&#355;ia&#8221; noastr&#259;, f&#259;r&#259; s&#259; realiz&#259;m ridicolul preten&#355;iilor noastre. <br /><br /> &#206;n concluzie, cu privire la carte, felicit&#259;ri pentru inten&#355;ie &#351;i mai mult succes la urm&#259;toarea. <br /><br /> Cristache Gheorghiu<br /> Bra&#351;ov, iunie 2010 </b></p </body> </html>