<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>ADVERSA RES - Revista de confluente culturale</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banancopt lang=RO"> <!-- <h2>Titlu</h2> <p class="font size_xx-large align_center">&nbsp;</p> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen">Subtitlu</p> <p class="font size_small align_left color_maroon">Capitol</p> <p class="font size_medium align_justify color_black"> <img class="left w300 p15" src="even08_1_files/MK2.jpg" alt="Foto reporter" /> <b> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> <p class="font size_medium align_center">&nbsp;</p> --> <h2>Ion Filitti</h2> <h3> C&#259;l&#259;tor pe trei continente &#351;i  Emigra&#355;ie &#351;i c&#259;l&#259;torie </h3> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Cu c&#226;teva s&#259;pt&#259;m&#226;ni &#238;n urm&#259;, a avut loc la Bra&#351;ov lansarea c&#259;r&#355;ii lui Ion Filitti  C&#259;l&#259;tor pe trei continente , scoas&#259; la Editura  Pastel . Dup&#259; cum sugereaz&#259; &#351;i titlul, este o carte de c&#259;l&#259;torii. Ion Filitti este inginer constructor. Un intelectual rom&#226;n ce a c&#259;l&#259;torit pe trei continente pe banii lui. Dup&#259; cuno&#351;tin&#355;ele mele, pare s&#259; fie un unicat. Desigur, exist&#259; mul&#355;i rom&#226;ni ce au c&#259;l&#259;torit chiar pe mai multe continente, dar ei fac parte din alte categorii cultural-financiare. Evident, trebuie s&#259; existe o explica&#355;ie &#351;i ea apare imediat: acest rom&#226;n a emigrat &#238;n occident. Totu&#351;i, performan&#355;a este remarcabil&#259; chiar &#351;i a&#351;a. Am mai aflat c&#259; Ion Filitti mai scrisese o carte, intitulat&#259;  Emigra&#355;ie &#351;i c&#259;l&#259;torie. Un rom&#226;n &#238;n Germania . Este deci o carte autobiografic&#259;. M&#259; intereseaz&#259; c&#259;r&#355;ile autobiografice scrise cu sinceritate, fiindc&#259; ele relateaz&#259; &#238;ns&#259;&#351;i procesul prin care s-a format modul de g&#226;ndire al autorului. Orice scriitor adev&#259;rat are ceva de spus, ceva ce mai &#238;nt&#226;i a g&#226;ndit &#351;i ar vrea s&#259;-l comunice (g&#226;ndul) &#351;i altora. Autobiografia este deci relatarea form&#259;rii acestui g&#226;nd. Singura condi&#355;ie este sinceritatea, iar valoarea lucr&#259;rilor de acest gen depinde de m&#259;sura &#238;n care autorul reu&#351;e&#351;te s&#259;-&#351;i relateze tr&#259;irile. Nu este de deloc u&#351;or, ceea ce explic&#259; &#351;i raritatea lor. Atunci c&#226;nd nu reu&#351;e&#351;te, schimb&#259; persoana I-a cu a III-a, d&#259; un nume oarecare personajului &#351;i a ie&#351;it un roman, ca prim&#259; dovad&#259; a sl&#259;bicunii autorului, a incapacit&#259;&#355;ii lui de a fi pe deplin sincer. Cele c&#226;teva romane de fic&#355;iune foarte bune m&#259; oblig&#259; s&#259; recunosc &#351;i existen&#355;a acestei categorii, dar ele sunt at&#226;t de pu&#355;ine, &#238;nc&#226;t &#238;mi fuge g&#226;ndul la glumele cu mili&#355;ieni de&#351;tep&#355;i, c&#259;ci trebuie s&#259; fi fost &#351;i ei c&#226;&#355;iva, ca ni&#351;te excep&#355;ii menite s&#259; confirme regula. <br /> Revin la Ion Filitti. Cartea lui m&#259; incit&#259; cu at&#226;t mai mult cu c&#226;t performan&#355;a lui este ie&#351;it&#259; din comun, iar cartea lansat&#259; mi-a dovedit c&#259; autorul face parte din categoria celor sinceri. Cum c&#259;r&#355;ile rom&#226;ne&#351;ti de bun&#259; calitate nu prea se g&#259;sesc prin libr&#259;rii, am apelat la Editura  Paidea , unde a ap&#259;rut, am ob&#355;inut-o &#351;i nu am putut-o l&#259;sa din m&#226;n&#259; p&#226;n&#259; c&#226;nd nu am terminat-o. De&#351;i citisem dou&#259; recenzii, a doua fiind evident influen&#355;at&#259; de prima, &#351;i prin care recenzorii au avut grij&#259; s&#259; atrag&#259; aten&#355;ia ca autorul nu este un  condeier , adic&#259; un profesionist al scrisului, intui&#355;ia nu mi-a fost &#238;n&#351;elat&#259;. Ceea ce au neglijat - probabil cu bun&#259; &#351;tiin&#355;&#259;  s&#259; spun&#259; recenzorii este tocmai faptul c&#259; Ion Filitti nu este un scriitor profesionist, adic&#259; unul care scrie din obliga&#355;ie, pentru c&#259; are aceast&#259;  sarcin&#259; de serviciu , ci unul autentic. Nu a realizat el cartea perfect&#259; pe care ne-am dori-o &#351;i care probabil c&#259; ar fi ce mai plictisitoare dintre toate. Ba, dimpotriv&#259;, &#238;i putem g&#259;si o sumedenie de lacune, mai ales dac&#259; o privim prin filtrul rigid al criticii literare cumin&#355;i. Dar poate c&#259; tocmai de aceea este cu at&#226;t mai atr&#259;g&#259;toare, mai savuroas&#259;. Avem &#238;n fa&#355;&#259; un om, nu un robot. Un om care tr&#259;ie&#351;te, iube&#351;te, are pasiuni, mai &#351;i gre&#351;e&#351;te, face sport, se mi&#351;c&#259; &#351;i mai ales m&#259;n&#226;nc&#259;, poate prea mult, dar se pricepe. Un om ce vorbe&#351;te cu noi. Cine este acest om? Ah, am uitat s&#259; spun! Cu certitudine este un om educat. De altfel, numele Filitti ar fi trebuit s&#259; ne sugereze acest lucru. Pe scurt, un om cu care noi to&#355;i am fi &#238;nc&#226;nta&#355;i s&#259; convers&#259;m, dac&#259; &#351;tim s&#259; ascult&#259;m mai mult &#351;i reu&#351;im s&#259; vorbim mai pu&#355;in. <br /> Desigur, putem s&#259; interpret&#259;m &#238;n fel &#351;i chip faptele relatate de autor, putem s&#259; fim de acord sau nu cu opiniile sale, putem g&#226;ndi orice. Este libertatea noastr&#259;. Ion Filitti a avut curajul &#351;i bun&#259;tatea s&#259; ne relateze opinia lui, g&#226;ndul lui, stimul&#226;ndu-ne propriile noastre g&#226;nduri &#351;i oferindu-ne astfel posibilitatea confrunt&#259;rii intelectuale, cea mai nobil&#259; dintre confrunt&#259;ri. </b></p> </body> </html>