<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Cristache Gheorghiu  Comentariu la &#8222;C&#259;r&#355;ile care ne-au f&#259;cut oameni&#8221; de Dan C. Mih&#259;ilescu</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h3> Dan C. Mih&#259;ilescu, &#8222;<i>C&#259;r&#355;ile care ne-au f&#259;cut oameni</i>&#8221; <br /><br /> Comentariu de Cristache Gheorghiu </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <br /><br /> &#206;n &#8222;<i>C&#259;r&#355;ile care ne-au f&#259;cut oameni</i>&#8221;, la o prim&#259; vedere  recunosc, doar am spicuit-o  cu excep&#355;ia lui Andrei Ple&#351;u, singurul sincer, declara&#355;iile celorlal&#355;i sunt superficiale &#351;i auto-m&#259;gulitoare. M&#259; tem c&#259; unii dintre cei ce se laud&#259; c&#259; au citit filozofie profund&#259; &#238;n adolescen&#355;&#259; nu au &#238;n&#355;eles-o nici ca adul&#355;i. Este adev&#259;rat c&#259; au fost ale&#351;i doar opiniile unor colegi de breasl&#259;, oameni de litere. (Sper c&#259; nu sunt singurii pe care autorul &#238;i consider&#259; oameni importan&#355;i - av&#226;nd notorietate public&#259; - fiindc&#259; i s-ar putea repro&#351;a lipsa altor persoane, cu notorietate public&#259; chiar mai mare, gen vedetele tv.) <br /><br /> Este sigur c&#259; l&#259;rgirea sferei de cuprindere la oameni de cultur&#259; autentici, dar care profeseaz&#259; &#238;n alte domenii, ar fi putut sugera cititorilor o mini analiz&#259; psihologic&#259; cu privire la leg&#259;tura dintre lecturile lor &#351;i modul &#238;n care s-au format &#351;i chiar a alegerii profesiunii. <br /><br /> &#206;ntr-adev&#259;r, &#238;ncep&#226;nd cu pove&#351;tile pentru copii &#351;i continu&#226;nd cu cele pentru adul&#355;i (romane de amor de &#8222;crap&#259; &#351;i spada&#8221; &#351;i de multe alte feluri), toate contribuie decisiv la formarea caracterelor. Dac&#259; &#238;n pove&#351;tile chineze&#351;ti, spre exemplu, fl&#259;c&#259;ul, devenit erou, dup&#259; ce gust&#259; gloria la &#238;naltele cur&#355;i, se retrage &#351;i tr&#259;ie&#351;te p&#226;n&#259; la ad&#226;nci b&#259;tr&#226;ne&#355;i, &#238;mpreun&#259; cu proasp&#259;ta &#351;i frumoas&#259; lui so&#355;ie, &#238;ntr-un loc lini&#351;tit, izolat de intrigi, ei bine, &#238;n Europa occidental&#259;, dimpotriv&#259;, este cultivat spiritul cavalerului medieval &#238;n slujba cuiva (sau al unui ideal), precum &#8222;Cavalerii Mesei Rotunde&#8221;, sau patriotismul unui Roland &#238;n slujba Fran&#355;ei. <br /><br /> La adolescen&#355;&#259;, cu sau f&#259;r&#259; voia p&#259;rin&#355;ilor &#351;i a profesorilor, b&#259;ie&#355;ii vor citi c&#259;r&#355;i de aventuri, &#238;n timp ce fetele vor prefera romane de dragoste. De&#351;i pot exista c&#259;r&#355;i bune &#351;i &#238;n aceste domenii profesorii nu fac asemenea recomand&#259;ri. La vremea copil&#259;riei mele, erau la mod&#259; <i> &#8222;Colec&#355;ia celor 15 lei&#8221; </i>, <i> &#8222;Aventurile submarinului DOX&#8221; </i> &#351;i altele. Ce-i drept, nu erau cele mai bune exemple &#351;i, mai ales, erau foarte prost traduse, cu aproape toate verbele la perfectul simplu, dar vina era doar a traduc&#259;torilor, gr&#259;m&#259;tici f&#259;r&#259; voca&#355;ie, ce nu &#238;n&#355;eleseser&#259; c&#259; traducerea trebuie s&#259; redea sensul &#351;i nu forma frazelor. Oricum rolul educativ al unor asemenea c&#259;r&#355;i era de preferat unora dintre recomand&#259;rilor didactice, din care dau acum doar dou&#259; exemple: <i> &#8222;Contele de Monte Cristo&#8221; <i/>, av&#226;nd ca moral&#259; r&#259;zbunarea, sau <i> &#8222;Tartarin din Tarascon&#8221; </i>, la vremea lui un pamflet politic, al c&#259;rui sens este ast&#259;zi ne-decelabil, dar recomandat copiilor, poate c&#259; ei &#238;l vor g&#259;si amuzant. Ei bine, am verificat, este etichetat ca fiind doar ridicol, chiar stupid. <br /><br /> &#206;mi amintesc de un cunoscut, c&#259;ruia i-am devenit antipatic dup&#259; ce scrisesem &#238;ntr-o carte &#8222;Spune-mi ce ai citit &#238;n adolescen&#355;&#259; &#351;i &#238;&#355;i spun cine e&#351;ti&#8221;. El, &#238;n mod evident, nu era deloc m&#226;ndru de lecturile lui, de&#351;i  &#238;ntr-o vreme  fusese &#238;nregimentat ca &#8222;om de cultur&#259;&#8221;, dar tocmai lecturile &#238;l tr&#259;dau. <br /><br /> Ne pl&#226;ngem c&#259; tinerii de azi sunt ne-educa&#355;i, dar &#238;nsu&#351;i termenul ne indic&#259; vinova&#355;ii: cei ce trebuiau s&#259;-i educe. Se poate &#351;i mai r&#259;u: dac&#259; la baza lecturilor st&#259; doar etica celor 3 mu&#351;chetari, adic&#259; fidelitatea fa&#355;&#259; de rege, regin&#259;, sau cardinal, atunci nu ne mir&#259; c&#259;  adapt&#226;nd &#238;n epoc&#259; aceea&#351;i etic&#259;  g&#259;sim persoane fidele cuplului Ceau&#351;escu (mai ales c&#259; ea avea un nume at&#226;t de frumos), sau mogulilor de azi. <br /><br /> Pentru orice t&#226;n&#259;r cu un minimum de inteligen&#355;&#259;, este clar c&#259; trebuie s&#259;-&#351;i caute modelele &#238;n alt&#259; parte. Unde? Ei, asta e cu adev&#259;rat o &#238;ntrebare! Se pare c&#259; acum, ca &#351;i atunci c&#226;nd am terminat eu liceul (1954), alegerea profesiunii se pune &#238;n termeni diferi&#355;i dec&#226;t cei din literatur&#259;. Atunci, preferate erau domeniile f&#259;r&#259; implica&#355;ii politice (medicin&#259;, inginerie), &#238;n timp ce acum, cele ce permit emigrarea. Asta &#238;n ceea ce &#238;i prive&#351;te pe cei c&#226;t de c&#226;t educa&#355;i. <br /><br /> C&#226;&#351;tigarea unui loc mai bun &#238;n constela&#355;ia &#355;&#259;rilor dezvoltate se poate face numai prin cultur&#259;. Au spus-o mul&#355;i al&#355;ii &#351;i, de aceea, poate fi etichetat&#259; o platitudine. Problema este c&#259;, pentru realizarea acestui deziderat, este nevoie de oameni de cultur&#259; autentici, care s&#259; fi citit &#351;i altceva, nu doar acelea&#351;i pove&#351;ti vechi de secole, sau variante actualizate ale acestora. Lumea se schimb&#259;, iar societatea secolului XXI este diferit&#259; de cea care a fost. Nu neap&#259;rat mai bun&#259;, iar cauza este, poate, tocmai c&#259;derea &#238;n desuetudine a culturii. <br /><br /> Bra&#351;ov, 25 aprilie 2011 </b></p> </body> </html>