<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> <title>Glume</title> <meta id="keywords" lang="en" content="Arts, Paintings, Brasov, Transylvania, Romania, painters, fine art, book, essay, novel, traveling notes, philsophy, literature, poem, culture, literatura, cultura, poezie, proza, arta, pictura, Brasov, Transilvania, Romania, carti, eseu, roman, note de calatorie, filozofie " /> <meta id="description" content="Revista de informatii culturale, dezbateri, lucrari originale ale unor oameni de cultura brasoveni" /> <meta id="author" content="Cristache Gheorghiu" /> <style type="text/css"> <!-- body.matase {background-image: url('imagini/matase.gif')} body.yellow {background-color: yellow} body.banancopt {background-color: #ffffcc} body.banandeschis {background-color: #ffffee} body.ciel {background-color: #ccffff} body.cieldeschis {background-color: #eeffff} body.violet {background-color: #ffccff} body.violetdeschis {background-color: #ffeeff} body.banancrud {background-color: #eeffdd} h1, h2, h3, h4, h5, h6 {text-align:center;font-family:"arial black";font-weight:bold;color:#8B008B} h1 {font-size: xx-large} h2 {font-size: x-large} h3 {font-size: large} h4 {font-size: medium} h5 {font-size: small} h6 {font-size: x-small} p.font {font-family:arial} p.size_small {font-size:small} p.size_medium {font-size:medium} p.size_large {font-size:large} p.size_x-large {font-size:x-large} p.size_xx-large {font-size:xx-large} p.align_left {text-align:left} p.align_right {text-align:right} p.align_center {text-align:center} p.align_justify {text-align:justify} p.color_ffaa00 {color:#ffaa00} p.color_black {#000000} p.color_brown {color:#A52A2A} p.color_dDarkblue {color:#00008B} p.color_darkgreen {color:#006400} p.color_darkmagenta {color:#8B008B} p.color_darkslateblue {color:#483D8B} p.color_darkviolet {color:#9400D3} p.color_deeppink {color:#FF1493} p.color_forestgreen {color:#228B22} p.color_fuchsia {color:#FF00FF} p.color_gold {color:#FFD700} p.color_goldenrod {color:#DAA520} p.color_green {color:#008000} p.color_greenyellow {color:#ADFF2F} p.color_indigo {color: #4B0082} p.color_lightskyblue {color:#87CEFA} p.color_limegreen {color:#32CD32} p.color_magenta {color:#FF00FF} p.color_maroon {color:#800000} p.color_mediumblue {color:#0000CD} p.color_mediumorchid {color:#BA55D3} p.color_mediumpurple {color:#9370D8} p.color_navy {color:#000080} p.color_yellow {color:#FFFF00} p.color_yellowgreen {color:#9ACD32} img.left {float:left} img.right {float:right} img.w150 {width: 150px} img.w200 {width: 200px} img.w300 {width: 300px} img.w400 {width: 400px} img.p15 {padding:15px} img.margin {margin: 15px} a.three:link {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:visited {background:#ffff00; color:#0000ff} a.three:hover {background:#ffff66; color:#0000ff; font-size:150%} --> </style> </head> <body class="banandeschis lang=RO"> <!-- &#259; ^ &#350; _ &#351; &#350; &#351; b &#354; c &#355; &#354; &#355; &#206; &#238; &#226; &#8222; &#8221; &8218; &#8217; - &#8211; &#230; &#203; &#235; &#214; &#246; P &#326; Q &#327; &#220; &#252; ----------------------------------------- &Atilde &atilde &Acirc &acirc &Icirc &icirc ----------------------------------------- Din OpenSource &#536; &#537; &#538; &#539; <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"><b> Data. Locatia </b> <h3> Evenimentul </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> p class="font size_medium align_justify color_black"><b> <a href="even09_1_foto/poza.jpg" target="new_AB"><img class="left w300 p15" src="even09_1_foto/poza.jpg" border=0 alt="Foto reporter" /></a> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <br /> <i> <u> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx </b></p> <p class="font size_medium align_justify">&nbsp;</p> --> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h3> Un z&#226;mbet nu stric&#259; niciodat&#259; </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> &#206;n fiecare din noi doarme un geniu. &#350;i, cu fiecare zi, tot mai ad&#226;nc &#351;i mai ad&#226;nc... <br /> <br /><br /> Un c&#259;lator ajunge la hanul "Gheorghe &#351;i Balaurul". Bate la u&#351;&#259;, i se &#238;ntredeschide &#351;i o femeie &#238;l &#238;ntreab&#259;: <br> - Ce vrei? <br> - A&#351; dori s&#259; &#238;nnoptez la han &#351;i dac&#259; a&#355;i avea &#351;i o farfurie cu m&#226;ncare... <br> - Nu avem! <br> &#350;i i se tr&#226;nte&#351;te u&#351;a &#238;n nas. Bate din nou la u&#351;&#259;. U&#351;a se &#238;ntredeschide &#351;i aceea&#351;i femeie &#238;l &#238;ntreab&#259;: <br> - Ce vrei? <br> - N-a&#351; putea s&#259; vorbesc &#351;i cu Gheorghe...? <br> <br><br> So&#355;ia e plecat&#259; &#238;n interes de serviciu. So&#355;ul &#238;l scoal&#259; pe copila&#351; de diminea&#355;&#259;, &#238;i face micul dejun &#351;i &#238;l ia de m&#226;n&#259; s&#259;-l duc&#259; la gr&#259;dini&#355;&#259;. La gr&#259;dini&#355;&#259; educatoarea &#238;i spune c&#259; acest copil &#238;i este necunoscut. &#206;l duce la o a doua gr&#259;dini&#355;&#259; &#351;i la a treia. C&#226;nd ies de la a patra gr&#259;dini&#355;&#259; copilul &#238;i spune: <br> - T&#259;ticule, &#238;nc&#259; o gr&#259;dini&#355;&#259;, &#351;i eu ast&#259;zi chiar c&#259; &#238;nt&#226;rzii la &#351;coala! <br> <br><br> - Cum se nume&#351;te transpira&#355;ia de &#355;igan? <br> - Esen&#355;&#259; de rom. <br> <br><br> Un tip intr&#259; &#238;ntr-un magazin: <br> - A&#351; dori &#351;i eu ni&#351;te gula&#351;<br> V&#226;nz&#259;torul: <br> - Sunte&#355;i ungur? <br> Tipul se enerveaz&#259;: <br> - &#350;i dac&#259; ceream &#351;trudel, m&#259; &#238;ntrebai dac&#259; sunt neam&#355;? Dac&#259; ceream pui seshuan m&#259; &#238;ntrebai dac&#259; sunt chinez, sau dac&#259; ceream pizza trebuia s&#259; fi fost italian?!? <br> - Aaaa, nu. <br> - &#350;i atunci de ce m&#259; &#238;ntrebi dac&#259;-s ungur? <br> - Pentru c&#259; aici e magazin de electronice... <br> <br><br> -Care femei sunt cele mai fidele: blondele, brunetele, sau ro&#351;catele?<br> -C&#259;runtele! <br> <br><br> - So&#355;ia: O s&#259; cumperi cauciucurile alea scumpe c&#226;nd tu ai o rabl&#259; de ma&#351;in&#259;? <br /> - B&#259;rbatul: Nu face un caz din asta! Ce, eu m&#259; pl&#226;ng c&#226;nd tu &#238;&#355;i cumperi un sutien nou? <br /> ---------------------------------------------------<br /> Ofi&#355;erul de la centrul de recrutare &#238;l &#238;ntreab&#259; pe recrut: <br /> - Recrut, ce-i cu ochiul dumitale? <br /> - E un ochi artificial. <br /> - &#350;i din ce e un ochi artificial? <br /> - Din sticl&#259;, domnule ofi&#355;er. <br /> - Da, logic trebuie s&#259; &#351;i vezi prin el! <br /> -----------------------------------------------------<br /> Un caporalul miop: <br /> - Drep&#355;i! Asta e valabil &#351;i pentru tine, tu &#259;la cu boneta ro&#351;ie, din spate! <br /> Un recrut: <br /> - Domnule caporal, permite&#355;i s&#259; raportez, s&#259; tr&#259;i&#355;i, &#259;la e un hidrant! <br /> - Fie ce-o vrea el! Aici trebuie s&#259; asculte &#351;i cei cu facultate! <br /> ------------------------------------------------------<br /> La o conferin&#355;a de pres&#259;, un jurnalist &#238;l &#238;ntreab&#259; pe un politician cunoscut, &#238;nscris &#238;n cursa pentru pre&#351;edin&#355;ie: <br /> - Secretara dumneavoastr&#259; a declarat &#238;n public c&#259; ave&#355;i un penis mic. Cum comenta&#355;i? <br /> - Adev&#259;rul este c&#259; ea are o gura mare! <br /> ---------------------------------------------------------<br /> Abia s-a deschis barul &#351;i apare un b&#259;rbat slab, neras, cu o figur&#259; mahmur&#259; &#351;i hainele mototolite, &#351;i se adreseaz&#259; barmanului: <br /> - Spune-mi, te rog, m-ai v&#259;zut ast&#259;-noapte pe aici? <br /> - Bine&#238;n&#355;eles. <br /> - &#350;i am consumat de vreo 2 milioane ? <br /> - Cam a&#351;a ceva. <br /> - Bine, gata, m-am lini&#351;tit. Credeam c&#259; i-am pierdut. <br /> -------------------------------------------------<br /> La un cabinet stomatologic particular are loc urm&#259;torul schimb de replici: <br /> - &#206;mi cere&#355;i cinci sute de mii de lei pentru extrac&#355;ia unei m&#259;sele, &#238;n doar cinci minute de munc&#259;? <br /> - Dac&#259; dori&#355;i, pot s-o extrag mai &#238;ncet. <br /> ________<br /> Cum se nume&#351;te penitenciarul de maxim&#259; securitate din Craiova? <br /> - AlcaPraz... <br /> ______<br /> Bul&#259; la &#351;coal&#259;. Cum era ziua &#238;nv&#259;&#355;&#259;toarei, fiecare copil vine cu un cadou. Ionescu, fiul brutarului, &#238;i &#238;ntinde o cutie. &#206;nv&#259;&#355;&#259;toarea o ia, o agit&#259; pu&#355;in &#351;i zice : <br /> - Sunt franzele nu? <br /> - Da, r&#259;spunde Ionescu. <br /> St&#259;nescu, fiul macelarului, &#238;i &#238;ntinde o cutie. &#206;nv&#259;&#355;&#259;toarea o agit&#259; u&#351;or, miroase cutia &#351;i zice: <br /> - Cotlete de porc nu? <br /> - Da, r&#259;spunde St&#259;nescu. <br /> Vine Bul&#259;. Tat&#259;l lui avea un magazin de b&#259;uturi alcoolice. &#206;i &#238;ntinde o cutie. &#206;nv&#259;&#355;&#259;toarea agit&#259; cutia de 2 ori &#351;i observ&#259; c&#259;, dintr-un col&#355;, &#238;ncepe s&#259; picure. Pune degetul pe cutie, apoi &#238;l bag&#259; &#238;n gur&#259; &#351;i zice: <br /> - E vin alb nu? <br /> - Nu. <br /> &#206;nv&#259;&#355;&#259;toarea pune iar degetul pe cutie, apoi &#238;l bag&#259; &#238;n gur&#259; &#351;i zice: <br /> - Hmmm... e &#351;ampanie? <br /> - Nu, zice Bul&#259;. <br /> - M&#259; dau b&#259;tut&#259;. Ce e? <br /> - Un c&#259;&#355;elu&#351;. <br /> -------------<br /> Sun&#259; telefonul. Ridic&#259; receptorul tat&#259;l a trei fete: <br /> - Tu e&#351;ti, broscu&#355;o? se aude o voce de b&#259;rbat. <br /> - Nu. Eu sunt proprietarul lacului! r&#259;spunde tat&#259;l. <br /> -------------------------------------------------<br /> Ce spune un elefant c&#226;nd vede un b&#259;rbat &#238;n pielea goal&#259;? <br /> Cum poate o fiin&#355;&#259; cu o tromp&#259; at&#226;t de mic&#259; s&#259; &#238;&#351;i duc&#259; m&#226;ncarea la gur&#259;? <br /> -------------------------------------------------<br /> &#206;n Bucure&#351;ti, un autobuz tocmai se preg&#259;tea s&#259; &#238;nchid&#259; u&#351;ile &#351;i s&#259; plece din sta&#355;ie. &#351;oferul vede un om alerg&#226;nd disperat spre autobuz &#351;i &#238;l a&#351;teapt&#259;. Omul ajunge &#351;i &#238;l &#238;ntreab&#259; pe &#351;ofer: <br /> - Ce ma&#351;in&#259; e asta? <br /> - Iveco! zise &#351;oferul &#351;i pleac&#259;... <br /> -------------------------------------------------<br /> Doi proasp&#259;t aresta&#355;i discut&#259; &#238;n celul&#259;: <br /> - De ce ai fost arestat? <br /> - Pentru concuren&#355;&#259;. <br /> - ...? <br /> - Fabricam acelea&#351;i bancnote ca &#351;i statul. <br /> -------------------------------------------------<br /> Un b&#259;tr&#226;n merge la un vr&#259;jitor s&#259;-l &#238;ntrebe dac&#259; poate s&#259;-l scape de un blestem care-l urm&#259;re&#351;te de 40 de ani. Vr&#259;jitorul &#238;i spune: "Poate, dar trebuie s&#259;-mi spui exact cuvintele care au fost rostite asupra ta." B&#259;tr&#226;nul spuse f&#259;r&#259; ezitare: "Acum v&#259; declar so&#355; &#351;i so&#355;ie!" <br /> --------------------------------------------<br /> A fost odat&#259; un evreu &#238;n&#355;elept. &#351;i zicea el c&#259; totul se poate reduce la ce ai &#238;n cap. &#206;l chema Solomon. <br /> Dup&#259; el, a venit un alt evreu &#238;n&#355;elept. &#351;i zicea el c&#259; totul se poate reduce la ce ai &#238;n inim&#259;. &#206;l chema Iisus. <br /> Dup&#259; el, a venit un al treilea evreu &#238;n&#355;elept. &#351;i zicea el c&#259; totul se poate reduce la ce ai &#238;n stomac. &#206;l chema Marx. <br /> Dup&#259; el, a venit un al patrulea evreu &#238;n&#355;elept, &#351;i a zis c&#259; totul se poate reduce la ce ai &#238;ntre picioare. &#206;l chema Freud. <br /> La sf&#226;r&#351;it, a venit un alt evreu, mai &#238;n&#355;elept dec&#226;t to&#355;i (pe nume, Einstein) &#351;i a zis: "Totul e relativ"<br /> -------------------------------------------------<br /> So&#355;ia: E bun&#259; ciorba? <br /> So&#355;ul: Ai chef de ceart&#259;? <br /> -------------------------------------------------<br /> Doi prieteni se &#238;nt&#226;lnesc diminea&#355;a, la cafea. Unul dintre ei are un ochi v&#226;n&#259;t. <br /> - Ce-ai p&#259;&#355;it la ochi? <br /> - M-a lovit nevasta.. <br /> - De ce? <br /> - I-am vorbit cu "TU"..<br /> - Doamne, iart&#259;-m&#259;, dar ce fel de rela&#355;ie ave&#355;i voi &#238;n familie de te-a lovit pentru at&#226;ta lucru? <br /> - P&#259;i asear&#259;, pe c&#226;nd m&#226;ncam, mi-a zis: "&#350;tii, drag&#259;, noi n-am mai f&#259;cut sex de trei luni". &#350;i eu i-am r&#259;spuns: <br /> "Poate TU..." <br /> -------------------------------------------------<br /> La gr&#259;dini&#355;&#259; : <br /> - &#206;nchipuie-&#355;i... am g&#259;sit acas&#259; sub sofa un prezervativ! <br /> - Nu mai spune! Dar ce este aceea o "sofa"?<br /> -------------------------------------------------<br /> Undeva &#238;n Australia : <br /> C&#226;nd am ajuns la v&#226;rsta de pensionare, m-am prezentat la oficiul de pensionare de care apar&#355;in. Doamna de la ghi&#351;eu mi-a cerut actele personale, s&#259;-mi verifice v&#226;rsta. Am c&#259;utat prin buzunare, dar mi-am dat seama c&#259; le-am uitat acas&#259;. Am spus c&#259; m&#259; &#238;ntorc mai t&#226;rziu &#351;i aduc actele de identitate. Pentru c&#259; eram cu c&#259;ma&#351;a descheiat&#259;, doamna a observat firele de par c&#259;run&#355;ite de pe piept &#351;i mi-a spus "Aceste fire c&#259;runte sunt destule dovezi" &#351;i a preluat formularele complectate. Ajuns acas&#259;, i-am povestit so&#355;iei cele &#238;nt&#226;mplate la oficiul de pensii. La care, nevasta-mea spune: "De ce nu &#355;i-ai dat jos &#351;i pantalonii? Puteai primi &#351;i pensie de handicapat!" <br /> -------------------------------------------------<br /> Pe patul de moarte st&#259; &#238;ntins un b&#259;tr&#226;n de 80 de ani, so&#355;, tat&#259;, bunic &#351;i str&#259;bunic. I se apropie sf&#226;r&#351;itul &#351;i, &#238;n jurul lui, st&#259; toat&#259; familia: so&#355;ia, copiii, nepo&#355;ii &#351;i c&#226;&#355;iva str&#259;nepo&#355;i. To&#355;i a&#351;teptau &#238;n lini&#351;te &#351;i, deodat&#259;, b&#259;tr&#226;nul spune: <br /> -Trebuie s&#259; v&#259; spun un secret mare! Aveam de toate: ma&#351;ini frumoase cu care cutreieram lumea, femei frumoase cu care m&#259; distram, prieteni, &#351;i mul&#355;i bani. &#206;ntr-o zi, mi-a spus un prieten c&#259; trebuie s&#259; m&#259; &#238;nsor, s&#259; am o familie, c&#259; altfel nu va avea cine s&#259;-mi dea un pahar cu ap&#259; c&#226;nd voi fi pe patul de moarte. A&#351;a c&#259; m-am &#238;nsurat &#351;i via&#355;a mea s-a schimbat. Nu am mai umblat prin baruri &#351;i discoteci, ci am stat acas&#259; cu so&#355;ia &#351;i ne-am uitat la seriale. Ma&#351;inile le-am folosit pentru concedii cu familia &#351;i ca s&#259; aduc copiii de la &#351;coal&#259;. Banii s-au dus pentru familie. &#351;i acum, c&#226;nd stau &#238;ntins &#351;i a&#351;tept moartea, NU MI-E SETE!!! <br /> -------------------------------------------------<br /> S&#259; nu faci nimic, e tare greu. Nu &#351;tii c&#226;nd ai terminat. <br /> -----------------------------------------<br /> Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau . Una dintre ele pleaca intr-o excursie si se intoarce ne-virgina. Cealalta o intreaba: <br /> - Cum e? Povesteste-mi! <br /> - Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit! <br /> Prietena sa, intrigata, intreaba: <br /> - Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? <br /> - Nuuuu! <br /> - Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? <br /> - Da! E ca durerea de masea! <br /> - De ce ca durerea de masea? <br /> - Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! <br /> <br /><br /> - Cum se sterge Adrian Copilu' minune la fund? <br /> - Fuge prin iarba! <br /> <br /><br /> Sotul vine acasa si-o prinde pe sotie cu amantul in pat... Socat intreaba: <br /> - Ce se intampla aici? <br /> Sotia se uita la amant si zice: <br /> - Ti-am spus io ca-i prost?!! <br /> <br /> In Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital cu o asa viteza de lucru, incat sunt sanse de a fotografia femeia cu gura inchisa. <br /><br /> Ultimul proverb: Oricat de jos ar cadea dolarul, apleaca-te si ia-l! <br /> <br /><br /> I: Ce face barza dupa ce aduce bebelusii? <br /> R: Se face mica si intra inapoi in pantaloni. <br /> <br /><br /> Bin Laden se uita la turnul din Pisa , trage doua fumuri de tigara si spune in scarba: "Amatori!" <br /> <br /> Definitia penisului: coada la oua... <br /><br /> - Ospatar,....ai picioare de broasca? <br /> - Nu, domnule, asa umblu eu! <br /> <br /><br /> Un tip mai plinut merge la o prostituata sa se racoreasca. In timpul actului intreba in continuu: <br /> - Draga mea sunt greu? <br /> Intrigata, la un moment dat acesta ii da replica: <br /> - Bai tu ai venit aici sa te cantaresti? <br /><br /> Sotul si sotia, in excursie: <br /> Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta. <br /> El: - Perfect, campam aici. <br /> <br /> Proverb canibal: "In orice om exista o parte buna" . <br /><br /> - Intencionez sa triesc ve_nic. Pn acum sunt n grafic. <br /> - Ultimul lucru pe care mi-l doresc este s te rnesc. Dar e pe list. <br /><br /><br /> <u>Radio Erevan</u> <br /> Un ascultator: De ce se dau jos barbatii din pat noaptea ? <br /> Radio Erevan : 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece acasa. <br /><br /> Un ascultator: Este adevarat ca in Rusia porumbul creste ca stalpii de telegraf ? <br /> Radio Erevan : Desigur, chiar si mai rar. <br /><br /> O ascultatoare: Cum este zebra ? Alba cu dungi negre sau neagra cu dungi albe ? <br /> Radio Erevan : Da. <br /><br /> Un copil: Cand e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor? <br /> Radio Erevan : Cand doarme paznicul. <br /><br /> Un copil: Cat poate trai o camila fara sa bea apa ? <br /> Radio Erevan : Pana moare. <br /><br /> Un batranel: Ce pot sa-i dau unei fete tinere si frumoase, ca s-o pot imbratisa? <br /> Radio Erevan : Cloroform. <br /><br /> O ascultatoare: Poate iesi ceva din relatia dintre o femeie desteapta si un barbat prost ? <br /> Radio Erevan : Desigur ! O pensie alimentara. <br /><br /> Un ascultator: O femeie poate ramane insarcinata de la vant? <br /> Radio Erevan : Da, daca vantul bate dinspre cazarma..... <br /><br /> Un ascultator: De ce fetele lasa ochii in jos cand barbatii le fac declaratii de dragoste ? <br /> Radio Erevan : Vor sa vada daca declaratiile sunt sustinute de ceva concret. <br /><br /> Un ascultator amarat din Romania : De ce trebuie sa strangem cureaua in vremuri de tranzitie ? <br /> Radio Erevan : De gat. <br /><br /> Un ascultator: Prostia este ereditara ? Eu asa cred. <br /> Radio Erevan : Nu-i frumos, tinere, sa vorbesti urat despre parintii tai. <br /><br /> Un ascultator: Si boii se insoara, nu-i asa ? <br /> Radio Erevan : Da, domnule ! Numai boii... <br /><br /> O ascultatoare: Este adevarat ca 80% dintre barbati isi inseala nevestele in America ? <br /> Radio Erevan : Da, este adevarat ! Restul si le inseala in Europa. <br /><br /> <p class="font size_medium align_left color_forestgreen"> <h2>Epigrame</h2> <h3> Autor: Tana </h3> </p> <p class="font size_medium align_justify color_black"><b> Elenei Udrea, care la o emisiune TV &#351;i-a ironizat denigratorii, tricot&#226;nd &#238;n timpul discu&#355;iilor <br /><br /> Doi pe fa&#355;&#259;, doi pe dos;<br /> bun&#259; treab&#259; face Udrea<br /> de-a &#238;ntors cu fa&#355;a-n jos<br /> adversari din toat&#259; urbea.<br /> <br /><br /><br /><br /> Lui Geoan&#259; <br /><br /> Noi avem un prost&#259;nac.<br /> Are-un cap ca un dovleac.<br /> Coco&#355;at sus din gre&#351;eal&#259;,<br /> Crede &#238;n victoria final&#259;.<br /> <br /><br /><br /><br /> Lui Vanghele <br /><br /> Vanghele, Vanghele, ce mare te dai. . . <br /> M&#259;sur&#259; &#238;n toate tu nu &#351;tii s&#259; ai;<br /> sari &#351;eaua &#351;i calul &#238;n fiece caz<br /> &#351;i bagi &#355;ara &#238;n mare necaz.<br /> <br /><br /><br /><br /> Doctorului / primarului Oprescu <br /><br /> S-a s&#259;turat de prim&#259;rie,<br /> s-a s&#259;turat &#351;i de spital,<br /> acum, vrea alt&#259; p&#259;l&#259;rie:<br /> cea de mai mare demnitar. <br /><br /><br /><br /> Lui T&#259;riceanu <br /><br /> T&#259;riceanu-i mare belfer<br /> &#351;i las&#259; rom&#226;nul lefter.<br /> Vinde tot, vinde chilo&#355;i,<br /> vinde &#351;i ma&#351;ini &#351;i ro&#355;i,<br /> peste tot &#238;n lumea larg&#259;,<br /> vinde chiar &#351;i Marea Neagr&#259;.<br /> <br /><br /><br /><br /> T&#259;riceanu-C&#259;ncescu <br /><br /> T&#259;riceanu e par&#351;iv.<br /> Cred c-o &#351;tie ori&#351;icare.<br /> C&#259;-C&#259;ncescu-i sluga lui<br /> nu-i secretul nim&#259;nui. <br /><br /><br /><br /> La Consiliul Jude&#355;ean Bra&#351;ov, &#238;n plin&#259; criz&#259; financiar&#259;, n-au fost bani pentru festivalul &#8222;Cetatea Muzical&#259; a Bra&#351;ovului&#8221; &#351;i cheltuielile au fost suportate de violonistul &#350;erban Lupu. <br /><br /> Bani pentru cultur&#259; nu-s.<br /> Pentru calomnii &#238;s.<br /> Benere denigratoare<br /> pe aleea de sub T&#226;mpa<br /> la tot pasul le g&#259;se&#351;ti,<br /> &#238;ns&#259; nu te mai uime&#351;ti<br /> dup&#259; ce ai auzit<br /> vocea trompetistului<br /> de la u&#351;a Prefecturii,<br /> &#238;nc&#259; o expresie a urii.<br /> Astfel afl&#259; bra&#351;oveanul<br /> Unde i se duce banul. </body> </html>